Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Geschiedenis Raalte

De naam Raalte is voor het eerst te vinden in een oorkonde van 2 augustus 1123. Hierin wordt de 'kerk van Raelt' genoemd. De betreffende oorkonde is echter een in het begin van de 13e eeuw vervalst document. Het zegel erop is wel echt. Van het 'kerspel Raalte' is voor het eerst sprake in 1265. Het kerspel 'Ter Heyne' is voor het eerst in documenten vastgelegd in 1236. In dat jaar gaf Bisschop Otto III van Utrecht het kerspel de opdracht de 'tienden' af te staan aan een nonnenklooster bij Hasselt.

Het begin van een vroegmiddeleeuws dorp wordt gesitueerd rond waar nu de Plaskerk staat. Hier was op een open plek of 'raan' een kleine verzameling hofsteden rond een plaats, een zogenaamde 'tije' of gerechtsplaats. De bewoners van het omliggende gebied dat 'rotlo' (gerooid loo of bos; dit veranderde in roalt, raalte) werd genoemd, kwamen samen op deze tije. Geleidelijk aan ging het oude tijenraan genoemd worden naar het omliggende gebied: Raalte.

De kerspels (kerkdorpen) Raalte en Ter Heyne hebben samen met de omliggende buurtschappen de grondslag gelegd voor de gemeente Raalte en Heino. Van oudsher is Raalte een belangrijk centrum geweest, gelegen aan het inmiddels voor scheepvaart gesloten Overijssels kanaal. Heino groeide langzaam en bleef een rustig en nijver agrarisch dorp. Rond Heino en Raalte zijn meerdere prachtige landgoederen met havezaten te vinden.

Rijk archeologisch verleden

De gemeente kent een rijk archeologisch verleden en wordt gezien als een van de archeologische kerngebieden in Nederland. Het nadenken over de toekomst van een gemeente begint met het heden. Je kunt het heden echter niet goed begrijpen zonder het verleden te kennen. Daarom is archeologische en historische kennis nodig. Oog hebben voor ons fraaie landschap met haar enken en bouwkampen is in dit geval dus ook oog hebben voor het fraaie verleden. Enken of essen zijn namelijk oude gemeenschappelijke landbouwgronden en per definitie archeologisch zeer waardevol. Hierin zit ons verleden verpakt. Dit geldt ook voor de bouwkampen - een soort éénmans-es - die hier veel te vinden zijn.

De gemeente Raalte is toevalligerwijs rijk aan grote enken en bouwkampen. Deze hoge gronden zijn in het landschap goed te herkennen en er liggen oude buurtschappen naast. Buurtschappen met een zeer hoge ouderdom binnen de gemeente zijn o.a. Linderte, Boetele, Ramele en Pleegste. De oorsprong van deze buurtschappen gaat veel verder terug dan de vroegste oorkonden in de gemeente aangeven. Vanuit archeologisch onderzoek is inmiddels gebleken dat binnen het grondgebied van de gemeente bewoning is geweest gedurende alle perioden. Kenmerkend voor de archeologie in de gemeente is de uitspraak van voormalig provinciaal archeoloog dr. A.D. Verlinde: "Raalte lijkt met haar archeologische vondsten een duidelijk patent te hebben op groot en zeldzaam".

Bron: www.raalte.nl