Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Maatschappelijk betrokken

Azerty – Maatschappelijk betrokken – Dat zit in ons karakter!

Het zal u niet ontgaan zijn; landelijk hebben werkgevers- en werknemersorganisaties de afspraak gemaakt om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. In het Sociaal Akkoord hebben zij zich verplicht om vóór 2026 landelijk 125.000 extra banen te creëren. Deze banen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking.

Azerty voelt zicht al sinds haar oprichting betrokken met een van deze doelgroepen en heeft al diverse werkplekken gecreëerd voor Wajong medewerkers. Samen met een aantal andere sterk maatschappelijk betrokken bedrijven hebben we hiervoor in 2015 het keurmerk ‘regionaal werkbedrijf’ ontvangen uit handen van wethouder Jacques van Loevezijn.

Ondernemers met dit keurmerk zorgen er samen met het Werkgeverspunt Raalte voor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch aan het werk kunnen.Azerty actief aanwezig bij Economisch Werkatelier Raalte

Het college van de gemeente Raalte heeft, samen met de economische sector, een actieplan opgesteld. De kern van deze aanpak was een driedaags werkatelier van 6 tot en met 8 april 2016 in het Hoftheater te Raalte.

Het doel was om via een speciale vorm van co-creatie, Future Search, gezamenlijk te komen tot een krachtig economisch Raalte. “De economie is volop in beweging. Ook in Raalte zien we veel ontwikkelingen waarbij een verdere versterking van het economisch klimaat gewenst is.”

Voor deze conferentie werden ondernemers uit onder andere de industrie, zakelijke dienstverlening, agrarische sector, recreatief toeristische sector en zzp’ers op persoonlijke titel uitgenodigd. Maar ook ondernemers uit de zorg en sleutelpersonen uit het sport- en verenigingsleven en het onderwijs werden gevraagd deel te nemen.

Een voorbereidingsgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, MKB regio Zwolle, de provinciale SER en de gemeente zorgde voor de organisatie van de werkconferentie.

Tijdens de driedaagse gingen de deelnemers vanuit de eigen positie en het eigen belang een toekomstvisie met gezamenlijke doelen neerzetten. De deelnemers formuleerden antwoorden op vragen als: ‘Wat zijn de unieke en onderscheidende kwaliteiten van onze gemeente, wat zijn de kansen waarop Raalte kan inspelen, hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de werkgelegenheid in de gemeente stijgt en wat betekent dat voor de bestaande infrastructuur, bedrijfsterreinen en het vestigingsklimaat?’.

Future Search

Erg belangrijk bij FutureSearch vormt de commitment die de deelnemers tonen en de wil en het vermogen om de plannen ook daadwerkelijk verder te brengen en tot uitvoering te laten komen. Na afloop van de conferentie wordt het actieplan breed gecommuniceerd. Dan kunnen ook andere belanghebbenden aansluiten en de acties uit het plan verder oppakken en uitwerken.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Francisca Peters:

Email: francisca.peters@azerty.nl
Telefoon: 0572 328 122