• azerty/check In-house assemblage
 • azerty/check Voor 23.00 uur besteld, volgende werkdag in huis*
 • azerty/check Eigen technische dienst
 • azerty/check Vragen? Stuur een appje

Actievoorwaarden Giveaways winactie

Actievoorwaarden Giveaways winactie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Giveaways winactie van Azerty B.V., gevestigd te Raalte (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55425437.

Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie ga je als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Actieomschrijving

In de actieperiode, welke loopt van 07-06-2022 tot en met 21-06-2022 (“Actieperiode”) maken deelnemers kans op verschillende prijzen.

 • Actie: Azerty organiseert een giveaway waar iedere consument boven de 18 jaar in Nederland aan mee kan doen. Deelnemers maken kans op verschillende prijzen.
 • Om geldig aan de winactie deel te nemen, moet de deelnemer binnen de Actieperiode, 07-06-2022 tot en met 21-06-2022, concreet volgende stappen ondernemen op de wedstrijdpagina:
  • zich akkoord verklaren met de actievoorwaarden; en
  • het antwoord op de vraag of hij/zij zich wil inschrijven voor de nieuwsbrief in te vullen
 • Het spel is toegankelijk via de website van Azerty.nl
 • Kans maken doe je door je naam en e-mailadres in te vullen

De prijs

 • Er zijn verschillende prijzen te winnen.
 • Een prijswinnaar ontvangt van Azerty een bericht op het door hen doorgegeven e-mailadres. Voorafgaand aan het spelen van het spel wordt de deelnemer gevraagd het mailadres op te geven.
 • Werknemers van Azerty en externe partijen waarmee Azerty samenwerkt zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.
 • Azerty heeft te allen tijde het recht om deelnemers die misbruik maken van de winactie uit te sluiten.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Azerty en zal worden afgedragen door Azerty.
 • De gewonnen prijs is persoonlijk en wordt op het door jou aangegeven adres geleverd. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld.
 • De prijswinnaars worden gekozen door Azerty uit alle deelnemers die aan alle actievoorwaarden hebben voldaan. Vervolgens neemt Azerty uiterlijk in week 24 via e-mail persoonlijk contact op met de winnaars met de vraag om het huisadres te verstrekken, zodat Azerty de prijs kan bezorgen. Mocht er niet binnen een week op het bericht van Azerty inhoudelijk worden gereageerd, dan komt de mogelijkheid tot winnen van de prijs per direct te vervallen.
 • Het kan zijn dat Azerty op het moment van het overhandigen van de prijs foto’s wil maken van de overhandiging, waarop de winnaar eventueel zichtbaar is. Deze foto’s waarop de winnaar eventueel zichtbaar is mogen gepubliceerd worden op alle platformen van Azerty (nieuwsbrief, social media kanalen, website azerty.nl), zolang als Azerty die foto’s wenst te publiceren. Indien de winnaar hier niet mee akkoord gaat, vervalt zijn of haar recht op de prijs.
 • Azerty is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website www.facebook.com, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

Algemene bepalingen

 • Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Azerty zich het recht om de deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is Azerty gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
 • Door deelname aan de actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie.
 • Azerty, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten.
 • Een internetverbinding is vereist om te kunnen deelnemen aan het spel. De kosten van dergelijke internetverbinding zijn volledig en uitsluitend ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers de terugbetaling vragen van deze kosten (of van andere kosten nodig voor de deelname aan het spel) aan de Azerty.
 • Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
 • De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via de website van Azerty. Azerty behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.Azerty.nl
 • In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van AZERTY.
 • Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van Azerty via het contactformulier op https://www.Azerty.nl/klantenservice/service-en-contact/contact. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing
  Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van Azerty) en Azerty handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.
loader
Bezig met laden...