Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Herroepingsrecht

Particuliere klanten

Binnen een termijn van 14 kalenderdagen heb je als particulier het recht om een aankoopovereenkomst die je op afstand hebt gesloten te herroepen. Dit is geregeld in het herroepingsrecht en houdt concreet in dat consumenten na ontvangst twee weken hebben om te beoordelen of zij het product willen houden. Dit mag je op dezelfde manier doen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen.

Zakelijke klanten

Als zakelijke klant heb je geen herroepingsrecht. Hou er dan ook rekening mee dat er restock kosten in rekening kunnen worden gebracht wanneer je als zakelijke klant iets retourneert. Wij berekenen deze kosten niet standaard door in onze verkooprijzen, maar brengen het alleen in rekening als de kosten ook daadwerkelijk gemaakt worden.

Termijnen

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat de vervoerder het product heeft afgeleverd bij jou of een door je aangewezen derde. Als je in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na levering van het laatste product uit de bestelling. In het geval dat het product een dienst betreft en niet een fysiek product, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De terugbetaling als gevolg van herroeping dient onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring plaats te vinden.

Terugbetaling

In het geval van een retour onder het herroepingsrecht ontvang je de betaling terug op jouw rekening, inclusief de eventuele kosten voor de heenzending. Eventuele waardevermindering door gebruik of schade aan het product zullen met de credit worden verrekend. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR.

Uitzonderingen

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermeng met andere zaken;
 • alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop je geen invloed hebt;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften en magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (abonnement).

Richtlijnen retourneren

Bij het retourneren van een product naar Azerty dien je de volgende richtlijnen te volgen.

 • Het product dient degelijk verpakt te zijn met een omdoos, zoveel mogelijk inclusief originele verpakking en accessoires.
 • Plak bij voorkeur geen extra stickers, plakband, etiketten en dergelijke op de verpakking van het product.
 • Stuur de producten altijd voldoende gefrankeerd naar Azerty. Producten die niet voldoende gefrankeerd zijn of onder rembours worden aangeboden zullen wij niet in ontvangst nemen.
 • Je bent als verzender verantwoordelijk voor de zending totdat deze door Azerty is ontvangen. Wij adviseren u dan ook om uw product(en) verzekerd te verzenden.
 • In de volgende gevallen kunt u de kosten voor de retourzending per mail bij Azerty declareren:
  • Azerty heeft een ander product geleverd dan het bestelde product.
  • Er is sprake van een defect binnen de garantietermijn en -voorwaarden.

Als je een product onder het herroepingsrecht naar ons terug wilt sturen, dan dien je daarnaast de onderstaande richtlijnen te volgen.

 • Het product dient volledig met alle accessoires, kabels, boekjes, etc. geretourneerd te worden.
 • Bij beschadiging van het product kan er een waardevermindering in rekening worden gebracht.
 • Eventuele waardevermindering die op is getreden door gebruik anders dan in een fysieke winkel kan in rekening worden gebracht.

Aanmelden herroeping

Je kunt een product dat je terug wilt sturen onder het herroepingsrecht op dezelfde wijze aanmelden als een serviceaanvraag. Volg hiervoor de stappen op de pagina Serviceaanvraag.

Dit is een digitale serviceaanvraag en wordt door Azerty behandeld als een geldig herroepingsrecht formulier. Eventueel kun je het modelformulier voor herroeping gebruiken, deze kun je vinden in het pdf-document Formulier herroepingsrecht.pdf.

Vragen over service en retourneren

Heb je een vraag over garantie, een geretourneerd product of een andere servicevraag? Neem dan direct contact op met onze serviceafdeling.

Email: service@azerty.nl
Telefonisch: 0572 328 120