• In-house assemblage
 • Voor 23.00 uur besteld, volgende werkdag in huis*
 • Eigen technische dienst
 • We helpen je graag: 0572-328120

Privacy- en cookieverklaring

De onderstaande privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Azerty B.V., Tjalkstraat 4b, 8102 HG Raalte.

Versie: mei 2018, gebaseerd op privacyverklaring ICTWaarborg oktober 2017

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.  

Doeleinden van gebruik

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Azerty in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Azerty gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van de order overeenkomst, transacties en/of diensten;
 • relatiebeheer;
 • marketingdoeleinden;
 • het zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Azerty, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat je deze niet bij elke order opnieuw hoeft in te vullen.

Daarnaast geldt dat als je een account hebt aangemaakt of een aankoop via onze webshop gedaan hebt, kan Azerty je daarna benaderen voor marketingdoeleinden. Als wij je elektronische contactgegevens hebben gekregen in het kader van de verkoop van onze artikelen mogen wij deze contactgegevens op grond van de wet zonder verdere toestemming gebruiken voor het uit naam van Azerty versturen van commerciële communicatie (bijvoorbeeld een e-mail) voor ‘eigen gelijksoortige artikelen of diensten’. Dit zijn artikelen uit ons eigen assortiment waarvan je logischerwijs kunt bedenken dat die tot het Azerty aanbod behoren.

Naast de verschillende kanalen die we kunnen inzetten voor marketingdoeleinden, is er sprake van ‘onderliggende’ verwerking van je gegevens voor marketingdoeleinden. Een voorbeeld daarvan is remarketing en het binnen dat kader daarvan delen van gehashte e-mailadressen met bijvoorbeeld Google (Adwords), zodat Google je kan herkennen op basis van dezelfde hashcode. Voor de verwerking aan de kant van Google moet zij zelf een grondslag hebben, zoals toestemming of noodzakelijkheid ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. Wijzigingen aan deze grondslag van je Google account kun je instellen door de volgende link te bezoeken.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • IBAN
 • BTW-nummer
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID;
 • Klik- en surfgedrag;
 • Social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijk & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij jij hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in hat kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. Mocht er sprake zijn van één van de voorgenoemde gevallen, dan worden er persoonsgegevens aan andere bedrijven doorgegeven. Er bestaat een lijst waarin genoteerd staat aan welke bedrijven gegevens worden doorgegeven, welke gegevens dit zijn, voor welke doeleinden, welke persoonsgegevens er precies worden doorgegeven en of er schriftelijke afspraken met deze derde partij zijn gemaakt. Deze lijst is te allen tijde opvraagbaar, zie hiervoor de contactpagina.

Gegevensbeveiliging

Azerty maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op jouw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • Het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies).

Het voornaamste doel van cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor je kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage

Je mag Azerty vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Azerty verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt je doen door per e-mail contact met ons op te nemen. Je kan dan binnen 4 weken jouw gegevens inzien.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring  geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactmogelijkheden en jouw rechten

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over jouw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven
 • Conform art. 16 AVG heb je het recht omonmiddellijke correctie van door onsopgeslagen onjuiste of onvolledigepersoonsgegevens te eisen
 • Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
 1. het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen
 2. een wettelijke verplichting na te komen
 3. om redenen van algemeen belang, of
 4. voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist
 • Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, voor zover
 1. je de juistheid van de gegevens ontkent
 2. de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen
 3. we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG
 • Conform art. 20 AVG heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens die jij ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoduende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van jouw gewoonlijke woon- of werkplaats van ons hoofdkantoor.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van jouw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, dan kun je contact opnemen met Azerty. Dit kun je doen door per e-mail contact met ons op te nemen. Je kan dan binnen 4 weken jouw gegevens inzien.

Vergeten worden

Als klant heb je het recht om vergeten te worden. Dit kun je aangeven op onze website. Mocht je ervoor kiezen om vergeten te willen worden dan heeft dit enkele gevolgen, namelijk:

 • Alle sessies worden verwijderd, ook actieve sessies;
 • Je kunt niet meer inloggen;
 • Er zijn geen traceerbare klantgegevens meer te vinden in onze systemen (tenzij die nodig zijn voor de uitvoering van de wet, bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijn van facturen de Belastingdienst);
 • Orderhistorie en kopiefacturen worden verwijderd;
 • Account kan niet meer teruggezet worden;
 • Lopende orders worden na afhandeling gearchiveerd;
 • Lopende serviceaanvragen worden na afhandeling gearchiveerd;
 • Je kunt de gegevens niet meer opvragen die normaliter via een account op te vragen zijn, bijvoorbeeld facturen, orderhistorie of nieuwsbriefvoorkeuren.

Hoe kan ik vergeten worden?

Op jouw persoonlijke pagina (Mijn Azerty) vind je na inloggen het kopje “mijn gegevens”. Hieronder is een menuoptie toegevoegd: “Privacy”. Bij deze menuoptie is het mogelijk om op de knop “Mijn account verwijderen” te klikken. Er zal altijd om een bevestiging gevraagd worden. Een verwijdering van jouw account kan namelijk niet meer teruggedraaid worden. Na bevestigen word je uitgelogd (en worden cookies verwijderd). Ook worden jouw winkelmandje en account verwijderd.

Hou er rekening mee dat het enkele werkdagen kan duren voordat de gegevens overal verwijderd zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je je account hebt verwijderd, maar nog wel een nieuwsbrief van ons ontvangt.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien jij je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoorbenodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je op basis van jouw toestemming,conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Je kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring."

Kopen op rekening

Als zakelijke klant is het mogelijk om gebruik te maken van de betaalmethode "Op rekening". Indien je kiest voor deze betalingsmethode dan voert Azerty uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit. Je kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Overzicht van cookies op de website van Azerty

Hier vind je een overzicht van alle cookies die geplaatst worden via de verschillende pagina's op Azerty.nl en het doel ervan. Daarnaast staat hieronder de verkorte cookieverklaring zoals we deze via Cookiebot gebruiken. Via Cookiebot worden alle cookies die via onze site worden geplaatst geinventariseerd en inzichtelijk gemaakt.

Cookiebot

Bezig met laden...